Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website melisseprints.com. Door de website te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

Eigendomsrecht

Alle informatie, foto’s en onderdelen van deze website zijn het eigendom van Mélisse. Het is niet toegestaan deze informatie, foto’s en onderdelen te kopiëren en te gebruiken voor enige vorm van publicatie zonder schriftelijke toestemming van Mélisse. Onderdelen die u kopieert om voor u persoonlijk te bewaren vallen hier niet onder, hier heeft u geen schriftelijke toestemming voor nodig.

Voorbehoud (prijs)wijzigingen

Mélisse doet haar uiterste best om de informatie op de website up-to-date te houden. De inhoud van de website wordt dan ook regelmatig aangepast en aangevuld. Het is denkbaar dat de informatie op de site niet volledig is of fouten bevat. De prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen. Mélisse mag de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder kennisgeving. Mélisse is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Verwerking persoonsgegevens

  • Indien u een bestelling plaatst bij Mélisse, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Mélisse. Mélisse houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
  • Mélisse respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  • Mélisse maakt géén gebruik van een mailinglijst.
  • Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
  • De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Mélisse over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Mélisse. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Uitsluiting aansprakelijkheid

De informatie die Mélisse op haar website verschaft kan geen garantie geven wat betreft kwaliteit of kwantiteit voor het gebruik van de producten voor een specifiek doel. Mélisse is niet aansprakelijk voor informatie en webinhoud die zonder haar medeweten wordt verstuurd door gebruikers. Ook is Mélisse niet verantwoordelijk voor de webinhoud en informatie van websites die op enige manier gelinkt zijn met Mélisse. Als u via een link op de webpagina de website melisseprints.com verlaat, neemt Mélisse afstand van alle aansprakelijkheid. Mélisse is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct dan wel indirect, die in verband wordt gebracht met de website.

Updating…
  • Geen producten in de winkelwagen.